- PE/蠟漢堡紙 -
漢堡紙
漢堡紙 310x305 mm 1,000 pcs / 5包/箱 公版:花語、麥點子
KFC綜合包裝用紙 360x360 mm 1,000 pcs / 5包/箱 8色印刷
KFC漢堡包裝用紙 360x360 mm 1,000 pcs / 5包/箱 4色印刷
KFC雞肉捲包裝用紙 330x310 mm 1,000 pcs / 5包/箱  
※空白漢堡紙,接受各式尺寸訂裁